Digitálna transformácia projektov s metadátami v eGovernmente

vládna digitálna transformácia

Cieľ:

Ako subdodávateľ sme vyvinuli informačný systém pre ukladanie informácií a správu životného cyklu informačných služieb elektronickej verejnej správy, informačných systémov, licencií, číselníkov a ďalších komponentov elektronickej verejnej správy v Slovenskej republike. Tento projekt digitalizuje stratégiu a koncepcie vládnych organizačných jednotiek Digitálne transformácie.

Problémy:

  • Zákazník potreboval vytvoriť proces tvorby a kontroly jednotnej architektúry verejnej správy riadenie životného cyklu projektov a príslušných dokumentov pre jednotlivé fázy projektu a riadenie ich kontrol.
  • Správa SW licencií a Informačných a komunikačných technológií.
  • Správa a správa verejných číselníkov v rámci štátnej správy.
  • Monitorovanie IS a služieb.
  • Riaditeľný prístup podľa rolí k projektovej dokumentácii.

Naše riešenie:

Riešením je veľmi zložitý a modulárny informačný systém s mnohými funkciami vytváranými a spravovanými entitami ako informačný systém, informačné služby, projekt, projektová dokumentácia, licencie, architektúry informačného systému a ďalšie komponenty. Táto digitálna transformácia zahŕňa digitalizáciu všetkých procesov súvisiacich s pomenovanými entitami a obchodnými potrebami zákazníka. Toto riešenie poskytuje integráciu s nástrojom na vytváranie či správu architektúr pre projekty.

Výhody a výsledky:

  • Riešenie poskytuje podmienky na udržanie plánovaných a prevádzkovaných aktív informačných technológií v jednotnej štruktúre.
  • Nové prostredie podporuje efektívnu správu aktív IT, správu životného cyklu a monitorovanie.
  • Zvýšená transparentnosť.
  • Poskytnuté informácie o vládnych službách.

Autorom štúdie je

Ján Kuruc
Ján Kuruc
Už ako dieťa ma fascinovali počítače. Táto vášeň ma niesla cez moje štúdium aj cez moju kariéru. Mojou úlohou je rozumieť zákazníkom a prinášať im riešenia, o ktorých si ani neuvedomovali, že sú možné. Mám takmer 15 rokov skúseností v oblasti podnikového poradenstva a informačných technológií. 9 rokov v oblasti správy IT a v oblasti navrhovania, dodávania a prevádzky riešení hlavne pre zákazníkov vo verejnom sektore.

Podobné štúdie

Konzultácia zdarma s naším odborníkom

IT konzultant Robert Turanský

Robert Turanský

Head of Business Development

V BRAIN:IT veríme, že zmena je jedinou konštantou. Rozvoj technológií vnímame ako príležitosť na transformáciu a úspech. Náš tím spája skúsenosti a vášeň, aby vám pomohol uspieť na vašej ceste digitálnej transformácie.

Ak máte záujem o využitie plného inovačného potenciálu vašej spoločnosti, už nehľadajte. Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, čo pre vás môžeme urobiť.