Umelá inteligencia v digitálnej patológii

Problémy:

 • Časovo náročná analýza kvantitatívnych parametrov vyhodnocovaných pri imunohistochemickom zafarbovaní.
 • Zlá presnosť pri kvantitatívnych parametrov.
 • Počítanie mitotických figúr v tumore.
 • Vyhodnotenie prítomnosti mikrometastáz v lymfatických uzlinách.
 • Skríning cytologických vzoriek.

Naše riešenie:

Plne funkčný softvéru, ktorý pomáha patológom určiť štádium rakoviny. ANNA ponúka modul pre kvantitatívne a semi-kvantitatívne hodnotenia immunohitemického farbenia nukleárnych markerov. Môže určiť percento pozitívnych tumorových buniek zo zafarbovania, bez toho, aby počítala ostatné prítomné bunkové elementy. Softvér bol vytvorený v spolupráci s Onkologickým ústavom Svätej Alžbety.

Výhody a výsledky:

 • 60 % ušetreného času.
 • 30 % viac vyšetrených pacientov
 • Určenie presného percenta pozitívnych tumorových buniek z celkového počtu tumorových buniek z immunohistochemického zafarbovania. Veľké zvýšenie presnosti kvantitatívnych parametrov vyhodnotených v immunohistochemickom zafarbovaní

Ostatné riešenia:

 • ANNA Micro-metastasis
 • ANNA Mitotic
 • ANNA Cytological

Ďalšie štúdie