PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Používame agilné vývojové metódy, čo znamená, že aktívne komunikujeme s našimi zákazníkmi počas vývoju, takže majú aktuálne informácie o funkcionalitách, ktoré sú práve vyvíjané a môžu sa zapojiť a aktívne sa podieľať na realizovaní projektu.

Kontaktujte našich expertovKontaktujte našich expertov
Case Studies
Sort Portfolio
digitalna transformacia

Digitálna Transformácia Knihy došlých faktúr

29. januára 2021

Reverse engineering of SAP ERP_ISU system

Reverse engineering systému SAP ERP/ISU

29. januára 2021

Asset inventory system-09

Systém pre inventarizáciu majetku

29. januára 2021

fuzie

Fúzie a akvizície

29. januára 2021

Electronic

Elektronická faktúra

29. januára 2021

demerger

Demerger rozdelenie spoločnosti

29. januára 2021

Customer balances in the SAP system-13.png

Potvrdenie zostatkov Dodávateľ / Odberateľ v systéme SAP

29. januára 2021

Daňové výkazníctvo

29. januára 2021

Effective environment

Efektívne prostredie

28. januára 2021

HR portal and evaulations

HR portál a hodnotenia

28. januára 2021

Artificial intelligence in digital pathology

Umelá inteligencia v digitálnej patológii

28. januára 2021

Internet in troubles-04

Internet v problémoch

28. januára 2021

Defectoscopy-05-1.png

Defektoskopia

28. januára 2021

Safety features in the workplace-06

Bezpečnostné prvky na pracovisku

28. januára 2021

PAULA helps for free

PAULA pomáha zadarmo

28. januára 2021

Digital transformation of supplier request

Digitálna transformácia komunikácie s dodávateľom

28. januára 2021

Quality control of Soldering prototype

Prototyp kontroly kvality spájkovania

28. januára 2021

Virtual assistant “Chat Bot”

Virtuálny asistent Chatbot

28. januára 2021

Object comparison and talent exams

Porovnanie objektov a talentové skúšky

28. januára 2021

Digital Transformation of projects metadata in eGovernment

Digitálna transformácia projektov s metadátami v eGovernmente

28. januára 2021

Monitoring with Artificial Intelligence

Monitorovanie pomocou umelej inteligencie

28. januára 2021

Analysis of people movement in stores or businesses-16

Analýza pohybu ľudí v obchodoch alebo podnikoch

28. januára 2021

Predictive Analytics for Demand Forecasting-15

Prediktívna analýza na predpovedanie dopytu

28. januára 2021

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.