SAP

SAP

Služby podpory prevádzky SAP

Dlhodobé a správne fungovanie informačného prostredia spoločnosti je jednou z kľúčových podmienok pre plnenie mnohých atribútov efektívneho chodu biznisu. Takisto ako náklady spojené so zabezpečením funkčnosti IT systémov a technológií.

Naša spoločnosť pomáha zákazníkom prevádzkovať informačné systémy a technológie na jednej strane spôsobom vysokej výkonnosti a na strane druhej optimalizáciou vynaloženia finančných prostriedkov a akceptovateľných nákladov.

Základné aktivity služieb podpory prevádzky patrí:

  1. Definícia pravidiel a oblastí služieb podpory prevádzky informačného systému
  2. Stanovenie parametrov SLA
  3. Iniciálny audit stavu systému
  4. Riešenie potrieb bežnej prevádzky systému
  5. Návrhy a implementácie nových riešení
  6. Technická dokumentácia
  7. Tvorba užívateľskej dokumentácie

Konzultačné služby SAP

Naša spoločnosť poskytuje konzultačné služby a riešenia s vysokou pridanou hodnotou, ktoré zvyšujú efektivitu fungovania interných a externých procesov. Zahŕňajú návrh riešenia, jeho vývoj, testovanie a nasadenie do produktívneho prostredia, vrátane poimplementačnej a prevádzkovej podpory.

Navyše, súčasťou našich služieb je aj upgrade systémov.

Tech. Doc. Generátor – Generovanie technickej dokumentácie
Benefity Tech. Doc. Generátora
Benefity SAP HANA

Potrebujete vymyslieť spoľahlivé IT riešenie, no nemáte na to BRAIN?
Premyslíme to za vás!

Neváhajte nás kontaktovať, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na vaše otázky.

Kontaktujte nás

Poskytujeme moderné riešenia pre všetky typy a veľkosti organizácií.