Mnohé nákupné strediská majú svojich SBS-károv, ktorí vyvedú nevhodne sa správajúceho zákazníka či nebezpečného človeka, ak je nutné. Nie len fyzické priestory potrebujú ochranu, ale aj tie internetové (rôzne cloudy či stránky). Túto ochranu voláme kybernetická bezpečnosť. Brain:IT ponúka služby aj v tejto oblasti, v oblasti bezpečnosti.

Pozitívne dopady umelej inteligencie na kybernetickú bezpečnosť

Biometrické prihlásenia sú aktuálne jedny z najvyužívanejších prihlasovaní. Ide o prihlásenie do zariadenia pomocou otlačku prstu, dlane či sietnice. Môžeme ich využiť ako samostatnú službu alebo ich použiť viacej naraz. Väčšina nových smartfónov tieto funkcie už využíva.

Veľké spoločnosti sa nevyhnú útokom hackerov, pri ktorých sú často ohrozené emailové adresy, osobné informácie či heslá. Odborníci na kybernetickú bezpečnosť často upozorňujú na fakt, že heslá pozostávajúce z čísel a písmen sú veľmi zraniteľné. Práve kvôli tomuto faktu sú biometrické prihlásenia pozitívnym dopadom umelej inteligencie na kybernetickú bezpečnosť.

Často sú kybernetické útoky predom plánované. Práve na tieto typy útokov by mala byť umelá inteligencia efektívna. Niektoré spoločnosti sa snažia naučiť umelú inteligenciu schopnosti predvídať práve dané útoky prostredníctvom komplexných algoritmov, vďaka ktorým bude umelá inteligencia schopná rozoznať dokonca najmenšie známky prichádzajúcich útokov (ransomvér, malvér) a izolovať ich zo systému.

Nevýhody a limity umelej inteligencie pre kybernetickú bezpečnosť

Potenciál umelej inteligencie, ktorý sme okrajovo spomenuli vyššie, je len zlomkom toho, čo by mohla kybernetická bezpečnosť získať. Aj napriek jej potencialite existujú limity, ktoré bránia, aby sa stala hlavným nástrojom používaním v tejto oblasti.

Na to, aby spoločnosť bola schopná natrénovať umelú inteligenciu, jej musí zabezpečiť množstvo dát, ktoré sú náročné na zdroje a doba trénovania môže zabrať dlhší čas, než je očakávané. Niektoré spoločnosti si jednoducho tieto možnosti nemôžu dovoliť.

Ďalšia slabosť predstavuje možnosť pre druhú stranu, hackerov, ktorí si môžu natrénovať „svoju“ umelú inteligenciu, ktorá bude odolná voči kybernetickej bezpečnosti založenej na umelej inteligencii.

Na Slovensku sa ocitla nová Národná jednotka pre riešenie incidentov, tzv. národný CERT/CSIRT (Computer Security Incident Response Team Slovakia). Národný CSIRT je dnes organizačným útvarom Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Na ich stránke je graf , ktorý poukazuje na rôzne incidenty zaznamenané na Slovensku.

Zdroje:

www.cpomagazine.com/cyber-security/the-impact-of-artificial-intelligence-on-cyber-security/
www.euractiv.sk/section/digitalizacia/linksdossier/kyberbezpecnost-na-slovensku-v-europe-a-za-atlantikom-hrozby-a-ich-riesenia/
www.gallery.mailchimp.com/5efd0f11c2897b5e224ab0f98/files/048dc72e-c6a1-4832-be8f-fc0bf93e7799/EA_SPECIAL_102018_Cybersecurity_in_Slovakia_Europe_and_across_the_Atlantic.pdf