Bezpečnosť

BEZPEČNOSŤ

Ako vieme zabezpečiť bezpečnosť vašej spoločnosti?

Bezpečnostný audit

Náš tím školených pracovníkov vie vypracovať komplexný bezpečnostný audit  spoločnosti podľa noriem ISO 27001, ISO 27002. Vypracujeme pre Vás podrobnú správu obsahujúcu všetky identifikované nedostatky vašich systémov a ak budete mať záujem, vieme zabezpečiť aj implementáciu technologických zmien a opráv na základe výsledkov bezpečnostného auditu.

Ethical hacking

Cieľom nášho tímu bezpečnostných expertov (white hat hackers) je sa do najväčšej možnej miery priblížiť ku kriminálnikom (black hat hackers). A to práve preto, že používajú rovnaké techniky, nástroje a možnosti ako oni.
Na rozdiel od nich však nijako nepoškodzujú Váš systém.

GDPR

Alebo General Data Protection Regulation – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Nariadenie GDPR sa týka každého, kto spracováva alebo zhromažďuje osobné údaje občanov Európskej únie.

6 Princípov ochrany osobných údajov:

 1. Limitácia využívania (profilovanie) – používať len na účel, na ktorý boli údaje získané.
 2. Proporcionalita – využívať len nevyhnutné osobné údaje a pseudonymizácia/ anonymizácia – prístup len pre osoby, ktoré ich potrebujú a vymazanie údajov, ktoré nie sú potrebné.
 3. Citlivé údaje – obzvlášť citlivé sú údaje o zdraví, rodnom čísle, rase a pod.
 4. Transparentnosť a práva jednotlivcov – Informovať o tom ako nakladáme s osobnými údajmi. Právo na opravu, zabudnutie, poskytovanie výpisu. Notifikačná povinnosť.
 5. Bezpečnosť – vhodné organizačné a technické opatrenia zabraňujúce neautorizovanému nakladaniu a prístupu k osobným údajom.
 6. Prístup tretích strán – zabezpečiť primerané opatrenia na prístup a transfer dát.

Za porušenie pravidiel GDPR môže byť Vaša organizácia:

 1. Upozornená
 2. Úradne pokarhaná
 3. Pozastavená na spracovanie údajov
 4. Pokutovaná – až do výšky 20 miliónov EUR alebo 4% celkového ročného obratu

Služby, ktoré Vám ponúkame

 1. Analýza aktuálneho stavu procesov a smerníc vo vzťahu k GDPR.
 2. Analýza aktuálnej úrovne ochrany uchovávaných osobných údajov.
 3. Vypracovanie potrebných dokumentov a plánu obnovy.
 4. Návrh a úprava procesov vo vnútri organizácie.
 5. Návrh konkrétnych technických, personálnych a procesných zmien na splnenie podmienok GDPR.

Potrebujete vymyslieť spoľahlivé IT riešenie, no nemáte na to BRAIN?
Premyslíme to za vás!

Neváhajte nás kontaktovať, naši špecialisti sú pripravený odpovedať na vaše otázky.

Kontaktujte nás

Poskytujeme moderné riešenia pre všetky typy a veľkosti organizácií.