Softvér je len tak dobrý, ako jeho najslabšie miesto. Na odhalenie jeho slabých miest sa využíva práve testovanie. Testovanie softvéru patrí medzi dôležité súčasti softvérového vývoja.

Nedostatočné testovanie alebo nekvalifikovaní testeri sú často hlavnými príčinami nekvalitného softvéru. V praxi je systematické používanie pevných testovacích techník skôr výnimkou než pravidlom v praktických aplikáciách. Cieľom programu ISTQB® Certified Tester Program je túto situáciu zmeniť. Všetky dôležité témy testovania sú vysvetlené a simulované na účely výcviku. Certifikovaný tester ISTQB® je globálne homogénny program a možno ho považovať za referenčný bod pre certifikáciu testovania softvéru.

ISTQB je skratka pre International Software Testing Qualifications Board. Jedná sa o medzinárodnú organizáciu pre certifikovanie softvérových testerov pomocou vydávania certifikácie s rovnakým názvom (ISTQB).

Certifikát ISTQB je jedným z najznámejších v oblasti testovania softvéru. Program ISTQB® Certified Tester Program poskytuje účastníkom znalosti, ktoré potrebujú na účinné testovanie softvéru. Existujú tri úrovne certifikácie: základný stupeň, pokročilý stupeň a expertný stupeň.

ISTQB® certifikovaný tester, základný stupeň

Základná kvalifikácia je zameraná na každého, kto sa podieľa na testovaní softvéru. Základný stupeň je základom pre každú ďalšiu certifikáciu a tento level je možné neskôr rozšíriť aj o ďalšie nadstavby, ako napríklad Agile Tester, Automotive Tester a Usability Tester. Tento stupeň certifikácie je vhodný nie len pre začínajúcich testerov, ale aj analytikov, test inžinierov, konzultantov a manažérov a samozrejme vývojárov softvéru.

ISTQB® certifikovaný tester, pokročilý stupeň

Pokročilý stupeň certifikácie je určený pre skúsenejších odborníkov na testovanie, ktorí chcú svoje vedomosti ešte viac rozšíriť. Pokročilé certifikácie sú zamerané na preukázanie hlbokých znalostí z oblasti testovania a schopností vykonávať testovacie aktivity v praxi. Pokročilý stupeň je vhodný najmä pre špecializácie ako test manažérov, test analytikov, technických test analytikov a security testerov.

ISTQB® certifikovaný tester, expertný stupeň

Expertný stupeň rozširuje znalosti a skúsenosti získané na pokročilej úrovni poskytovaním hĺbkových, prakticky orientovaných certifikácií pokrývajúcich rôzne oblasti testovania. Expertným stupňom ponúka ISTQB® kariérny rast pre testerov s jasne definovanými biznis výsledkami.

Expertný stupeň je určený predovšetkým pre už skúsených testerov s rokmi praxe a umožní im ešte detailnejšie spoznať a hĺbkovo porozumieť v špeciálnej testovacej oblasti. Sú potrebné hĺbkové znalosti teórie aj praxe pri vytváraní implementácii a vykonávaní testovacích činností. Toto všetko expertný stupeň ponúka.

Benefity ISTQB certifikovania pre jednotlivcov:

  • Nezávislé hodnotenie vedomostí a zručností
  • Lepšie kariérne príležitosti
  • Etický kódex testera
  • Zvýšenie svojej hodnoty na trhu práce

Benefity ISTQB pre zamestnávateľov:

  • Certifikovaní zamestnanci sú pre spoločnosť konkurenčnou výhodou
  • Zvýši sa kvalita a úroveň poskytovaných služieb
  • Sledovanie a držanie kroku s najnovšími poznatkami v oblasti testovania inovácií

Zdroje:

https://astqb.org/about/about-istqb/
https://www.gasq.org/en/certification/istqb.html
https://castb.org/sk/certifikace/
https://www.tesena.com/istqb-co-je-proc-certifikaci-ziskat/