SAP ABAP, SAP Standard, Customer development, ABAP OO či SAP UI5 a SAP NetWeaver? V týchto špecifických pojmoch už viac nebudete stratení! Práve preto vám prináša užitočnú príručku pojmov z tejto problematiky.

SAP XI

Middleware je softvér SAP pre integráciu podnikových aplikácií (EAI), ktorý je súčasťou produktovej skupiny NetWeaver používanej na uľahčenie výmeny informácií medzi interným softvérom a systémami spoločnosti a systémami externých strán. SAP XI je kompatibilný so softvérovými produktmi iných spoločností.

SAP PI

Legacy system bežiaci paralelne so SAP. Keďže mnohé z obchodných úsekov môžu mať vlastné nástroje, ktoré sú veľmi zložité a možno ich nemožno nahradiť, nie všetky sekcie môžu byť zahrnuté do SAP ERP. Potom je potrebné integrovať medzi systémami SAP a už neexistujúcim systémom SAP. A to, práve prostredníctvom SAP PI.

SAP ABAP

Primárny programovací jazyk podporovaný na platforme aplikačného servera SAP NetWeaver ABAP a na ňom bežiacich aplikáciách, ako sú SAP ERP.

SAP Standard

Procesy podporené SAP systémom, ktorý umožňuje používateľom rýchlejšie, jednoduchšie a bezpečnejšie modernizovať systémy s menším rizikom.

SAP Customer Development 

Tiež označovaný prefixom Y alebo Z ako zákaznícky vývoj na mieru, ktorý robia dodávatelia mimo SAP. ABAP Development Tools (ADT), predtým známy ako „ABAP v Eclipse“, je sada pluginov pre platformu Eclipse na vývoj ABAP.

Rovnako ako v iných programovacích jazykoch, ABAP program je buď spustiteľná jednotka (executable) alebo knižnica, ktorá poskytuje opakovane použiteľný kód iným programom a nie je samostatne spustiteľný (non executable).

Typy executable programov

Reporty

Správy sa riadia relatívne jednoduchým programovacím modelom, pričom užívateľ voliteľne zadá množinu parametrov (napr. Výber cez subSET dát), ktoré v programe využije na vytvorenie správy vo forme interaktívneho zoznamu.

Oblasť modulov

Module pools definujú zložitejšie vzory interakcie užívateľov pomocou kolekcie obrazoviek, teda fyzického obrazu s vlastnou logikou toku.

Typy non-executable programov

INCLUDE modules

Dostávajú do času generovania do calling unit a často sa používa na rozdelenie veľkých programov.

Subroutine pools

Obsahujú podprogramy ABAP (bloky kódu uzavreté príkazmi FORM / ENDFORM a vyvolané pomocou PERFORM).

Function groups

Knižnice samostatných funkčných modulov (priložené funkciou FUNCTION / ENDFUNCTION a vyvolané funkciou CALL).

Object classes a Interfaces

Podobné triedam a rozhraniam Java. Prvé definujú sadu metód a atribútov, druhá obsahuje EMPTY definície metód, pre ktoré každá trieda implementujúca rozhranie musí poskytnúť explicitný kód.

Type pools

Definujú kolekcie dátových typov a konštánt.

ABAP OO

Objektovo orientovane programovanie, kde má každý objekt jedinečnú identitu, ktorá je pamäťou a jej vlastnými atribútmi.

SAP UI5

Mobile developlment je užívateľské rozhranie SAP pre HTML 5. Ide o kolekciu knižníc, ktoré môžu vývojári použiť na vytváranie desktopových a mobilných aplikácií bežiacich v prehliadači.

SAP NetWeaver

Technológia softvérovej spoločnosti SAP SE a technická základňa pre mnohé aplikácie SAP. Ide o zásobník riešení technologických produktov SAP.

Potrebujete poradiť v oblasti SAP systémov? Alebo navrhnúť IT riešenie na mieru? Spoločne nájdeme efektívne a prosperujúce riešenie pre vás aj pre vašu firmu!