SAP základné pojmy pre vývojárov – časť 2!

SAP ABAP, SAP Standard, Customer development, ABAP OO či SAP UI5 a SAP NetWeaver? V týchto špecifických pojmoch už viac nebudete stratení! Práve preto vám prináša užitočnú príručku pojmov z tejto problematiky.

SAP XI

Middleware je softvér SAP pre integráciu podnikových aplikácií (EAI), ktorý je súčasťou produktovej skupiny NetWeaver používanej na uľahčenie výmeny informácií medzi interným softvérom a systémami spoločnosti a systémami externých strán. SAP XI je kompatibilný so softvérovými produktmi iných spoločností.

SAP PI

Legacy system bežiaci paralelne so SAP. Keďže mnohé z obchodných úsekov môžu mať vlastné nástroje, ktoré sú veľmi zložité a možno ich nemožno nahradiť, nie všetky sekcie môžu byť zahrnuté do SAP ERP. Potom je potrebné integrovať medzi systémami SAP a už neexistujúcim systémom SAP. A to, práve prostredníctvom SAP PI.

SAP ABAP

Primárny programovací jazyk podporovaný na platforme aplikačného servera SAP NetWeaver ABAP a na ňom bežiacich aplikáciách, ako sú SAP ERP.

SAP Standard

Procesy podporené SAP systémom, ktorý umožňuje používateľom rýchlejšie, jednoduchšie a bezpečnejšie modernizovať systémy s menším rizikom.

SAP Customer Development 

Tiež označovaný prefixom Y alebo Z ako zákaznícky vývoj na mieru, ktorý robia dodávatelia mimo SAP. ABAP Development Tools (ADT), predtým známy ako „ABAP v Eclipse“, je sada pluginov pre platformu Eclipse na vývoj ABAP.

Rovnako ako v iných programovacích jazykoch, ABAP program je buď spustiteľná jednotka (executable) alebo knižnica, ktorá poskytuje opakovane použiteľný kód iným programom a nie je samostatne spustiteľný (non executable).

Typy executable programov

Reporty

Správy sa riadia relatívne jednoduchým programovacím modelom, pričom užívateľ voliteľne zadá množinu parametrov (napr. Výber cez subSET dát), ktoré v programe využije na vytvorenie správy vo forme interaktívneho zoznamu.

Oblasť modulov

Module pools definujú zložitejšie vzory interakcie užívateľov pomocou kolekcie obrazoviek, teda fyzického obrazu s vlastnou logikou toku.

Typy non-executable programov

INCLUDE modules

Dostávajú do času generovania do calling unit a často sa používa na rozdelenie veľkých programov.

Subroutine pools

Obsahujú podprogramy ABAP (bloky kódu uzavreté príkazmi FORM / ENDFORM a vyvolané pomocou PERFORM).

Function groups

Knižnice samostatných funkčných modulov (priložené funkciou FUNCTION / ENDFUNCTION a vyvolané funkciou CALL).

Object classes a Interfaces

Podobné triedam a rozhraniam Java. Prvé definujú sadu metód a atribútov, druhá obsahuje EMPTY definície metód, pre ktoré každá trieda implementujúca rozhranie musí poskytnúť explicitný kód.

Type pools

Definujú kolekcie dátových typov a konštánt.

ABAP OO

Objektovo orientovane programovanie, kde má každý objekt jedinečnú identitu, ktorá je pamäťou a jej vlastnými atribútmi.

SAP UI5

Mobile developlment je užívateľské rozhranie SAP pre HTML 5. Ide o kolekciu knižníc, ktoré môžu vývojári použiť na vytváranie desktopových a mobilných aplikácií bežiacich v prehliadači.

SAP NetWeaver

Technológia softvérovej spoločnosti SAP SE a technická základňa pre mnohé aplikácie SAP. Ide o zásobník riešení technologických produktov SAP.

Potrebujete poradiť v oblasti SAP systémov? Alebo navrhnúť IT riešenie na mieru? Spoločne nájdeme efektívne a prosperujúce riešenie pre vás aj pre vašu firmu!

Autorom článku je

Eduard Baraniak
Eduard Baraniak
IT je oblasť môjho záujmu od detstva. Počas svojho pracovného života som mal možnosť prejsť takmer každou pozíciou v oblasti IT – ako programátor, konzultant, analytik, architekt, tímový manažér, projektový manažér atď. Preto sa aktívne zapájam do celého procesu poskytovania našich riešení.

Podobné články