Na zabezpečenie dokonalej organizácie práce je v prvom rade dôležité vedieť, aké sú úlohy projektového manažéra. Základom je vytvorenie projektového plánu, teda plánovanie, so všetkými nevyhnutnými aktivitami, ktoré je potrebné vykonať.

Po vytvorení organizačnej štruktúry projektu manažér ďalej deleguje jednotlivé úlohy a aktivity na každého jedného člena projektového tímu. Počas celého trvania projektu je mimoriadne dôležité monitorovať dodržiavanie termínov a kvality práce v projektovom pláne.

Ako dosiahnete, aby boli členovia vášho tímu neustále pracovití a z hľadiska efektivity podávali len tie najlepšie výkony? Motivujte ich! To je azda to najdôležitejšie, čo by ste mali v rámci vášho tímu neustále robiť. Projektový manažér musí vedieť v každom okamihu projektu odôvodniť opodstatnenosť svojho konania a životaschopnosť projektu.

6 výkonnostných parametrov projektu

Projektový manažér má okrem spomenutých povinností ešte jednu veľmi podstatnú úlohu. Schopnosť riadiť projekt podľa 6 výkonnostných aspektov (parametrov) projektu. Ktoré to sú a na čo slúžia?

  • Náklady – rozpočet projektu. Koľko peňazí chceme/môžeme minúť na daný projekt?
  • Čas – deadline! Ako dlho nám projekt bude trvať?
  • Kvalita – zadefinovaná v popise produktu projektu. Čo očakávame po kvalitatívnej stránke produktu projektu?
  • Rozsah – výstup projektu. Čo je zahrnuté do rozsahu projektu?
  • Riziko – negatívne (hrozby), ale aj pozitívne (príležitosti). Aké neplánované situácie môžu nastať? Ako ovplyvnia celý projekt? Ako s nimi môžeme naložiť?
  • Prínosy – zvýšenie/zníženie nákladov, konkurencieschopnosť. Aké sú ciele nášho projektu?

Certifikácia PRINCE2

Certifikát v súčasnosti využíva až 180 krajín a najznámejších celosvetových organizáciách a firmách, ako NATO, OSN či DHL. Jeho využitie je naozaj širokospektrálne, pretože je aplikovateľný na riadenie akéhokoľvek projektu. Táto metodika projektového riadenia, ktorú využíva certifikát bola vytvorená skúsenými projektovými manažérmi a odborníkmi, ktorí zozbierali len tie najlepšie skúsenosti zo svojej práce.

Úroveň PRINCE2

PRINCE2 je dvojúrovňová certifikácia, ktorú je potrebné raz za 3 roky opakovane zložiť. Jej základná úroveň Foundation preukazuje, že držiteľ rozumie metodike PRINCE2 a je schopný byť členom riadiaceho tímu v manažérskych projektoch. Vyššia úroveň Practitoner je dôkazom toho, že držiteľ zvláda nielen riadenie projektov, ale aj odhalenie a nápravu chýb pri aplikácii tejto metodiky projektového riadenia.

S PRINCE2 do bodky zvládame riadiť vaše projekty

Máte veľa nezvládnuteľných úloh s vaším projektom? Neviete si efektívne zorganizovať vašu prácu? Ak potrebujete pomoc pri plánovaní, riadení, delegovaní, monitorovaní a riadení všetkých aspektov vášho projektu, obráťte sa na nás!

S našimi certifikovanými profesionálmi si totižto môžete byť 100 % istí, že budete neustále motivovaní k dosiahnutiu stanovených cieľov. A to v rámci všetkých očakávaných výkonnostných parametrov.