Minulý týždeň prebiehala opäť v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky (FRI) Žilinskej univerzity Letná škola strojového učenia 2019 . Šikovní študenti informatiky, hlavne zástupcovia spomínanej FRI fakulty a záujemcovia zo stredných škôl o strojové učenie mali možnosť od pondelka 9. septembra do piatka 13. septembra zlepšovať svoje znalosti v tejto oblasti. Pripravené boli pre nich prednášky, ale aj workshopy, kde mohli už získané zručnosti či novo nadobudnuté informácie rovno aj preskúšať.

Mali sme to potešenie byť partnerom tejto udalosti a pri tejto príležitosti sme povedali aj pár, veríme, že cenných, informácií. Keďže umelej inteligencii pripisujeme v našich projektoch aktuálne väčší dôraz, naši kolegovia predstavili jej prínosy vo forme krátkej prednášky.

V BRAIN:IT máme aktívne projekty v troch oblastiach, ktoré sme v krátkosti na letnej škole predstavili. Okrem toho naši vývojári pre umelú inteligenciu predniesli v doobednom bloku pohľad na rekurentné neurónové siete a reálnu ukážku ich využitia pri detegovaní zvukovej nahrávky. Výstupom bolo klasifikovanie, či ide o hovorovú reč alebo o hudobnú stopu.

Na základe interakcie študentov môžeme povedať, že ich táto téma zaujala, rovnako ako naše projekty, o ktorých sme s prednášajúcimi počas prestávky mali možnosť diskutovať. Vývoj umelej inteligencie a vzrastajúci záujem je jasnou známkou, že aj my v BRAIN:IT sme sa rozhodli ísť správnym smerom.