Elektronický podpis slúži ako elektronicky zašifrovaná overovacia pečiatka na digitálnej informácii, ako napríklad v elektronických dokumentoch, e-mailových správach, atď. Elektronický podpis sa v EU riadi podľa eIDAS.

Jednoducho povedané eIDAS je stanovenie požiadaviek na elektronické podpisy, zaručené elektronické podpisy a kvalifikované elektronické podpisy a zabezpečenie ich uznávania v celej EÚ. Na tomto obrázku môžete vidieť oficiálnu značku EU pre kvalifikované dôveryhodné služby.

eIDAS je nariadenie Európskej únie č. 910/2014 o elektronickej identifikácií a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom Európskom trhu. Na Slovensku toto nariadenie upravuje zákon 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

LOGO značky dôveryhodnosti eIDAS
mobilná aplikácia NFQES

eIDAS definuje nasledujúce úrovne elektronického podpisu:

KEPKvalifikovaný Elektronický Podpis (Najvyššia úroveň právnej istoty). Kvalifikovaný elektronický podpis poskytuje vyššiu úroveň právnej istoty ako fyzický podpis nakoľko je prakticky nesfalšovateľný.

PEPPokročilý Elektronický Podpis (O jeden stupeň nižšia úroveň právnej istoty, v prípade problému overuje znalec)

EPElektronický podpis poskytuje základnú úroveň právnej istoty (V prípade problému overuje znalec)

Čo zaručuje elektronický podpis?

Autenticitu – Potvrdenie pravosti a jednoznačnú identifikáciu podpisovateľa dokumentu.

Integrita – Zaručuje, že obsah nebol po digitálnom podpísaní zmenený ani sfalšovaný.

Nepopierateľnosť – Potvrdzuje všetkým stranám pôvod podpísaného obsahu a podpisovateľ elektronického dokumentu nemôže poprieť súvislosť medzi podpísaným dokumentom a svojou osobou.

Máte záujem o elektronický podpis?

ikona healthcare-benefits

Čo je dôležité vedieť ? – Zhrnutie

Hlavnou charakteristikou, ktorou sa kvalifikovaný elektronický podpis odlišuje od ostatných elektronických podpisov, je úroveň dôveryhodnosti, ktorú poskytuje.

Kvalifikovaný elektronický podpis QES sa považuje za najbezpečnejší, právne záväzný a uznávaný ako platná forma podpisu pre širokú škálu obchodných a právnych dokumentov. Takto podpísaný dokument nesmie byť odmietnutý či už vo vzťahu komunikácie so štátom alebo v prípade súdneho konania.

V skratke QES má rovnakú váhu ako Váš fyzický podpis, len vo virtuálnom svete a ešte ako bonus jeho pravosť nebude musieť overovať žiadny písmoznalec. 😊