Udržateľnosť životného prostredia

V Brain:IT veríme, že digitálne technológie môžu byť silným nástrojom na zlepšenie environmentálnej udržateľnosti.

ikona záväzok

V Brain:IT veríme, že digitálne technológie môžu byť silným nástrojom na zlepšenie environmentálnej udržateľnosti. Snažíme sa minimalizovať naše vlastné environmentálne stopy, ako aj pomáhať našim klientom v dosiahnutí ich vlastných cieľov v tejto oblasti. Naše digitálne riešenia ako napríklad elektronický podpis (NFQES) môžu pomôcť znižovať spotrebu papiera a energie spojenej s tlačou,  dopravou a skladovaním papierových dokumentov.

Dôkazom, že v našej spoločnosti sa snažíme myslieť na životné prostredie je aj získanie medzinárodnej normy ISO  14001, ktorej hlavným zámerom je podpora ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania. V našich firemných priestoroch recyklujeme všetok druh odpadu. Aj týmto spôsobom sa snažíme minimalizovať našu environmentálnu záťaž a prispieť k udržateľnejšej budúcnosti.

strategický workshop