Sociálny vplyv

Spoločnosť Brain:IT sa aktívne angažuje v aktivitách s pozitívnym sociálnym dopadom, a to najmä v oblasti vzdelávania.

ikona spoločne budujeme svet

Spoločnosť Brain:IT sa aktívne angažuje v aktivitách s pozitívnym sociálnym dopadom, a to najmä v oblasti vzdelávania. Spolupracujeme s týmito slovenskými univerzitami: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v BratislaveŽilinská univerzita v Žiline. V rámci Žilinskej univerzity spolupracujeme primárne s dvoma fakultami, a to konkrétne s Fakultou riadenia a informatiky (FRI UNIZA) a Fakultou elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA). S oboma týmito fakultami Brain:IT spolupracuje nie len na výskumných a vývojových projektoch, ale snaží sa podporovať aj študentský život a rôzne podujatia pre študentov, podporovať rôzne vzdelávacie aktivity, financovať vybavenie pre študentov (SW aj HW) aj investovať do spoločných priestorov, v ktorých študenti trávia svoj voľný čas. Najlepších študentov hodnotíme aj individuálne. Oceňujeme najlepšie semestrálne práce, ponúkame vedenie záverečných prác a poskytujeme im možnosť získania praxe.

Spolupracujeme tiež so Strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici, pre ktorú organizujeme exkurzie ku nám do firmy, pripravujeme pre študentov prednášky a spolupodieľame sa na projektovej výučbe.

ikona kontrola kvality