Kariérny rast a vzdelávanie

V Brain:IT sa kariérny rast a vzdelávanie stali kľúčovými faktormi úspechu.

ikona záväzok rastu

V Brain:IT sa kariérny rastvzdelávanie stali kľúčovými faktormi úspechu. Vzhľadom na rýchly vývoj technológií a neustále meniace sa požiadavky zákazníkov musí byť naša spoločnosť schopná rýchlo sa prispôsobiť novým trendom.

Tím Brain:IT tvoria odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v najnáročnejších IT projektoch. Naši zamestnanci majú túžbu neustále napredovať, uspieť a zlepšovať sa. O tom svedčia aj početné certifikáty, ktorých má náš tím už viac než 50.

Dôkazom neustáleho napredovania našej spoločnosti je aj získanie piatich medzinárodných certifikátov ISO.

V Brain:IT poskytujeme naše odborné znalosti aj našim klientom. Brain:IT Academy je projekt, v rámci ktorého sa zameriavame na profesionálne poskytovanie kurzov a certifikačných skúšok v IT oblasti, zameraných na zlepšovanie digitálnych zručností a znalostí, na ktoré nadväzuje získanie medzinárodne uznávaných certifikátov.