Testing

TESTING

Nečakáme na to, čo nám prinesie budúcnosť. Prinášame budúcnosť priamo k vám!!

Automatizované testovanie a performance testy (výkonnostné testy)

Toto testovanie nie je možné realizovať bez dobrých nástrojov, ktoré určujú ako sa vykonáva automatizácia a či sa dajú využiť výhody automatizácie. Súčasné trendy automatizácie testov sa zvýšili pri aplikovaní umelej inteligencie a strojového učenia (AI / ML), aby ponúkli pokročilé možnosti pre optimalizáciu testov, inteligentné generovanie testov, vykonávanie a reporting.

Performance testy

Sú procesom určovania rýchlosti, citlivosti a stability softvéru, siete alebo zariadenia pod pracovným zaťažením. Testovanie výkonu môže zahŕňať kvantitatívne testy vykonané v testovacom nástroji, alebo sa môže vyskytnúť vo výrobnom prostredí v obmedzených scenároch.

Návrh podnikového prostredia ITIL-CSI

Naša spoločnosť dlhodobo spolupracuje na požiadavkách zákazníkov návrhu služieb a pomáha na neustálom zlepšovaní dodávaných služieb aj vďaka metodike ITIL. Skúsenosti, ktoré sme rokmi nadobudli hovoria o tom, že sa nesnažíme zmeniť všetky procesy hneď, ale postupnými zmenami a sledovaním kľúčových ukazovateľov výkonnosti(KPI). Vďaka dobre definovanými KPI vieme kvantifikovať celkovú výkonnosť podniku vo väzbe na príslušný globálny cieľ či kritický faktor úspechu (CSF).

Penetračné testy

Náš tím kvalifikovaných a certifikovaných security expertov  dokáže pomocou rôznych druhov simulovaných interných aj externých útokov overiť všetky Vaše systémy a hľadať v nich bezpečnostné zraniteľnosti, prípadne iné zraniteľnosti, ktoré môžu vyradiť Vaše systémy z činnosti a spôsobiť Vám nemalé straty. Prevencia je v tomto prípade najlepšia možnosť obrany, neváhajte preto využiť nami ponúkané služby.

Potrebujete vymyslieť spoľahlivé IT riešenie, no nemáte na to BRAIN?
Premyslíme to za vás!

Neváhajte nás kontaktovať, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na vaše otázky.

Kontaktujte nás

Poskytujeme moderné riešenia pre všetky typy a veľkosti organizácií.