UML ŠKOLENIE

kariera

Čo ponúkame

UML (Unified Modeling Language) je grafický jazyk pre vizualizáciu, špecifikáciu, navrhovanie a dokumentáciu programových systémov. Tento jazyk bol navrhnutý pre jednoduché zachytenie skutočností do grafickej podoby. Jednotlivé grafické prvky definované štandardom UML sa zostavujú do podoby diagramov podľa jasne daných pravidiel. Diagram je potom pohľad na nejakú výseč modelu.

UML je už viac ako 20 rokov úspešne používaný analytikmi, architektov a vývojári v mnohých odvetviach a to ako k detailnému návrhu a dokumentáciu systémov, tak aj k samotnému vývoju systémov, kedy ho možno pomocou rôznych nástrojov použiť ako predpis v rámci Model Driven Architecture – prístupu, kedy sa z modelu generuje priamo spustiteľný kód.

Školenie pripraví účastníkov na absolvovanie certifikačnej skúšky OCUP2 Foundation.

Na konci kurzu je možné absolvovať certifikáciu podľa podmienok a pravidiel konzorcia OMG.
Certifikácia preukazuje znalosť štandardu a schopnosť jeho použitia v praxi.

Certifikačná skúška je realizovaná formou počítačového testu. V priebehu výklade sú precvičované typové otázky.

Školenie je možné objednať bez certifikačnej skúšky (teda len prípravu), alebo vrátane zaistenia skúšky.

Požadované znalosti

 • Základná znalosť UML

Cieľová skupina

 • IT analytik
 • Technický designer
 • IT architekt
 • Vývojár

Obsah školenia

Preberané sú všetky požadované oblasti podľa požiadaviek konzorcia OMG.

 • Prečo modelujeme
 • Diagram tried
 • Objektový diagram
 • Diagram balíkov
 • Prípady použitia
 • Diagram aktivít
 • Sekvenčné diagramy
 • Stavové automaty

Kontaktujte školiteľa pre podrobnejšie informácie

Michal Papučík

Školiteľ

Od malička ma zaujímalo, ako veci fungujú, hardvér a softvér boli iba prvou zastávkou v IT sektore, ktorý sa rýchlo doplnil počítačovými sieťami. Vďaka svojej zvedavosti som mohol prejsť mnohými pozíciami v IT sektore od IT vývojára cez projektového manažéra a ďalšie. Dnes pracujem v spoločnosti so zdravou firemnou kultúrou, kde všetci spoločne pracujeme na našej spoločnej vízii. Nechajte nás pomôcť s tou vašou.

  Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.