PRODUKTY
PRE VÁS

PRODUKTY
PRE VÁS

paula - image

PAULA

Aplikácia PAULA v reálnom čase analyzuje videozáznam. V prípade, že v zábere deteguje osobu bez rúška, okamžite reaguje zvukovým upozornením a zobrazením na monitore. Na čo môže reagovať buď zákazník, ktorý si uvedomí, že nemá rúško, alebo zamestnanec, ktorý ho na to upozorní.

ANNA

Prinášame vám nový softvér ANNA, ktorý je určený predovšetkým lekárom/patológom. ANNA ponúka modul kvantitatívneho a semi-kvantitatívneho hodnotenia imunohistochemických farbení nukleárnych markerov. V ňom dokáže stanoviť percento pozitívnych nádorových buniek z celkového počtu nádorových buniek, pričom do celkového počtu buniek nepočíta ostatné prítomné bunkové elementy.

ikona_ANNA_final-01
NFQES final-01

NFQES

Pri práci s osobnými údajmi ani nerozmýšľame, či budú v bezpečí. Berieme to ako samozrejmosť. Zadávanie citlivých údajov do aplikácie či spracovanie osobných údajov v rámci vášho softvéru vyžaduje maximálnu ochranu a práve to vám poskytujeme prostredníctvom našich služieb NFQES.

Kontaktujte nás

Poskytujeme moderné riešenia pre všetky typy a veľkosti organizácií.