Effective environment

Pre zákazníka v automobilovom priemysle bolo vytvorené a implementované riešenie. Kvôli dohode o mlčanlivosti, nie je možné menovať nášho zákazníka.

Effective environment

Problémy

 • Zmena právnych požiadaviek, napríklad, rehabilitácia pracovníkov v hlasnom pracovnom prostredí.
 • Zvyšovanie výdavkov na rehabilitácie zranených pracovníkov.
 • Neschopnosť identifikovať pôvodcu výrobnej chyby.
 • Nespravodlivo distribuované bonusy pre zamestnancov.
 • Neefektívne plánovanie zmien.
 • Neschopnosť prispôsobiť sa zmene ako napríklad absencia zamestnanca.

Na základe dôkladnej analýzy pracoviska sme navrhli a implementovali integrovaný informačný systém. Toto riešenie je systém podpory rozhodovania, ktorý poskytuje informácie z výroby v reálnom čase. Tento systém je integrovaný:

 • Systém dochádzky – Informácie o absenciách, skutočný príchod a pohyb zamestnanca
 • Karty – Použitie už existujúcich zamestnaneckých kariet na identifikovanie zamestnancovej polohy a aktivity vo výrobe. Samozrejme v reálnom čase.
 • Integrácia do výrobného procesu (spojenie informácií o tom čo je vyrobené s informáciami o pracujúcom zamestnancovi)
 • HR systém (V tomto prípade SAP systém)

Integrácia, spracovanie dát a matematické modelovanie nám umožňuje vytvoriť nové procesy ako napríklad:

 • Plánovanie rotácií pracovníkov. Plánovanie pracovných zmien na základe zákonných požiadaviek (maximálny čas v hlučnom prostredí, atď.), zručností pracovníka a aktuálnych potrebách pri výrobe.
 • Systém umožňuje zmenu v reálnom čase.
 • Monitorovanie práce a informácie pre vedúcich a manažérov v reálnom čase.
 • Monitorovanie kvality.
 • Výpočty príspevkov, bonusov, nadčasov, atď.
Effective environment

Výhody pre zamestnancov našich zákazníkov:

Operátor vo výrobe

 • Zmena informácií v reálnom čase.
 • Lepšia orientácia na pracovisku.
 • Plánovanie na blízku budúcnosť.
 • Príjemnejšia a efektívnejšia práca.
 • Čiastočná eliminácia stereotypu.

Manažment

 • Efektívna organizácia zamestnancov na pracovisku.
 • Absencie a dochádzka v reálnom čase. Možnosť zmeny pracovného plánu v prípade, že pracovník nepríde.
 • Podpora rozhodovanie pri zmene práce alebo výroby.
 • Monitorovanie kvality zamestnancovej práce.
 • Pracovné záznamy.

HR zamestnanec

 • Výpočty príplatkov a bonusov.
 • Výpočty nadčasov.
 • Podpora pre kontrolu kvality.
 • Informácie o školeniach zamestnancov.
 • Podpora HR procesov.
Effective environment

Výsledok

 • Zredukovanie výdavkov o viac ako 200 000 € za rok.
 • Eliminovanie meškania výroby kvôli absencii zamestnancov.
 • Efektívna nahraditeľnosť vďaka cielenému školeniu a plánovaniu rotácií.
 • Zvyšovanie kompetencií a zručností zamestnancov cez cielené školenia.

Naši odborníci v matematickom modelovaní a umelej inteligencií pomáhajú vytvoriť skutočne efektívne systémy na podporu rozhodovania.