Systémy
pre podporu

Rozhodovania

SYSTÉMY
PRE PODPORU
ROZHODOVANIA

Nečakáme na to, čo nám prinesie budúcnosť. Prinášame budúcnosť priamo k vám!!

Modelovanie a optimalizácia

Cieľom optimalizácie je zjednodušenie procesov a čo najefektívnejšie využitie zdrojov, čo Vám pomôže dosiahnuť zníženie nákladov, zvýšenie množstva a kvality produkcie, vyššiu atraktivitu a dostupnosť pre zákazníka. Využitie je možné nájsť takmer v každom odvetví. Či už ide o oblasť priemyselnej výroby, dopravy, logistiky, plánovania, stavebníctva, ale aj o oblasť administratívy a verejnej správy.

Modelovanie a simulácia

V čom spočíva táto experimentálna činnosť? Jej podstatou je vytvorenie modelu skúmaného systému a následné experimentovanie s týmto systémom. Cieľom takéhoto pokusu je dôkladne preskúmať a analyzovať procesy, ale aj celkové fungovanie systému (napr. výrobnú halu, sklad, logistické centrum, depo, prekládku kamiónov či vagónov, elektráreň, obchodné centrum, križovatku, cestnú sieť, železničnú sieť, auto, vlak či parkovací dom).

Využitie simulácie môžeme nájsť v priemysle, logistike, doprave, ale aj v zdravotníctve, vzdelávaní, vedeckej činnosti, ekonomike, meteorológií, obslužných systémoch, krízovom manažmente a v mnoho ďalších.

Potrebujete vymyslieť spoľahlivé IT riešenie, no nemáte na to BRAIN?
Premyslíme to za vás!

Neváhajte nás kontaktovať, naši špecialisti sú pripravený odpovedať na vaše otázky.

Kontaktujte nás

Poskytujeme moderné riešenia pre všetky typy a veľkosti organizácií.