Servisné služby

SERVISNÉ
SLUŽBY

Nečakáme na to, čo nám prinesie budúcnosť. Prinášame budúcnosť priamo k vám!!

Správa operačných systémov

Každý IT projekt potrebuje  bezvýpadkové fungovanie. To zahŕňa chod operačných systémov platformy Linux/Unix a Windows. My poskytujeme rady a podporu pre pokročilejšie požiadavky. S nami udržíte Vaše  systémy v dobrej kondícii a bez zbytočných starostí!

Správa virtualizácie

Naši experti inštalujú počítačovú infraštruktúru, ktorá zahŕňa hardvér, servery a virtuálne počítače. Následne ich nakonfigurujú s vytvorením používateľských kont, riadeným prístupom k sieťam a diskovému priestoru. Na tejto virtualizačnej platforme vykonávajú pravidelnú údržbu.

Návrh podnikového prostredia ITIL-CSI

Naša spoločnosť dlhodobo spolupracuje na požiadavkách zákazníkov návrhu služieb a pomáha na neustálom zlepšovaní dodávaných služieb aj vďaka metodike ITIL. Skúsenosti, ktoré sme rokmi nadobudli hovoria o tom, že sa nesnažíme zmeniť všetky procesy hneď, ale postupnými zmenami a sledovaním kľúčových ukazovateľov výkonnosti(KPI). Vďaka dobre definovanými KPI vieme kvantifikovať celkovú výkonnosť podniku vo väzbe na príslušný globálny cieľ či kritický faktor úspechu (CSF).

Tvorba konfiguračného manuálu spoločnosti ITIL-CMDB

Keďže IT infraštruktúra sa stáva zložitejšou, zvyšuje sa dôležitosť sledovania a porozumenia informácií v rámci IT prostredia. Využívanie CMDB je najlepšou praxou pre IT lídrov, ktorí potrebujú identifikovať a overiť každú zložku svojej infraštruktúry, aby ju lepšie spravovali a zlepšovali.

Vnútropodnikový monitoring, cloud

Podstatou monitorovania IT je jednoduchosť, ktorou je možné zabezpečiť, aby bolo vaše IT vybavenie k dispozícii a fungovalo na úrovni očakávanej a potrebnej na udržanie bezproblémového chodu. Ponúkame komplexné custom riešenie nezávisle na platforme, alebo aplikácii.

Potrebujete vymyslieť spoľahlivé IT riešenie, no nemáte na to BRAIN?
Premyslíme to za vás!

Neváhajte nás kontaktovať, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na vaše otázky.

Kontaktujte nás

Poskytujeme moderné riešenia pre všetky typy a veľkosti organizácií.