Efektívne prostredie

Pre zákazníka v automobilovom priemysle bolo vytvorené a implementované riešenie. Kvôli dohode o mlčanlivosti, nie je možné menovať nášho zákazníka.

Problémy:

 • Zmena právnych požiadaviek, napríklad, rehabilitácia pracovníkov v hlasnom pracovnom prostredí.
 • Zvyšovanie výdavkov na rehabilitácie zranených pracovníkov.
 • Neschopnosť identifikovať pôvodcu výrobnej chyby.
 • Nespravodlivo distribuované bonusy pre zamestnancov.
 • Neefektívne plánovanie zmien.
 • Neschopnosť prispôsobiť sa zmene ako napríklad absencia zamestnanca.

Na základe dôkladnej analýzy pracoviska sme navrhli a implementovali integrovaný informačný systém. Toto riešenie je systém podpory rozhodovania, ktorý poskytuje informácie z výroby v reálnom čase.

Tento systém je integrovaný:

 • Systém dochádzky – Informácie o absenciách, skutočný príchod a pohyb zamestnanca
 • Karty – Použitie už existujúcich zamestnaneckých kariet na identifikovanie zamestnancovej polohy a aktivity vo výrobe. Samozrejme v reálnom čase.
 • Integrácia do výrobného procesu (spojenie informácií o tom čo je vyrobené s informáciami o pracujúcom zamestnancovi)
 • HR systém (V tomto prípade SAP systém)

Integrácia, spracovanie dát a matematické modelovanie nám umožňuje vytvoriť nové procesy ako napríklad:

 • Plánovanie rotácií pracovníkov. Plánovanie pracovných zmien na základe zákonných požiadaviek (maximálny čas v hlučnom prostredí, atď.), zručností pracovníka a aktuálnych potrebách pri výrobe.
 • Systém umožňuje zmenu v reálnom čase.
 • Monitorovanie práce a informácie pre vedúcich a manažérov v reálnom čase.
 • Monitorovanie kvality.
 • Výpočty príspevkov, bonusov, nadčasov, atď.

Výhody pre zamestnancov našich zákazníkov:

 • Operátor vo výrobe
  • Zmena informácií v reálnom čase.
  • Lepšia orientácia na pracovisku.
  • Plánovanie na blízku budúcnosť.
  • Príjemnejšia a efektívnejšia práca.
  • Čiastočná eliminácia stereotypu.
 • Manažment
  • Efektívna organizácia zamestnancov na pracovisku.
  • Absencie a dochádzka v reálnom čase. Možnosť zmeny pracovného plánu v prípade, že pracovník nepríde.
  • Podpora rozhodovanie pri zmene práce alebo výroby.
  • Monitorovanie kvality zamestnancovej práce.
  • Pracovné záznamy.
 • HR zamestnanec
  • Výpočty príplatkov a bonusov.
  • Výpočty nadčasov.
  • Podpora pre kontrolu kvality.
  • Informácie o školeniach zamestnancov.
  • Podpora HR procesov.

Výsledok:

 • Zredukovanie výdavkov o viac ako 200 000 € za rok.
 • Eliminovanie meškania výroby kvôli absencii zamestnancov.
 • Efektívna nahraditeľnosť vďaka cielenému školeniu a plánovaniu rotácií.
 • Zvyšovanie kompetencií a zručností zamestnancov cez cielené školenia.

Naši odborníci v matematickom modelovaní a umelej inteligencií pomáhajú vytvoriť skutočne efektívne systémy na podporu rozhodovania.

Ďalšie štúdie