Digitálna Transformácia Knihy došlých faktúr

Cieľ:

Projekt automatizácie skenovania, vyťažovania, automatického vytvárania účtovných dokladov a archivácie došlých faktúr a integrácia na ERP systém. V našom prípade bol ERP systém SAP.

Problémy:

 • Manuálne zadávanie dodávateľských faktúr do účtovného systému
 • Vyššia časová náročnosť procesu evidencie dokladov
 • Možnosť „stratenia sa dokladu“ medzi oddelením prijímania pošty/podateľňou a účtovným oddelením
 • Zdĺhavá manuálna kontrola údajov na dokladoch

Naše riešenie:

Naším riešením je automatizácia evidencie knihy došlých faktúr prostredníctvom OCR skenovania faktúr a následného importu do systému SAP. Pri skenovaní je vykonávaná prvotná kontrola faktúry. Následne externý systém zavolá webovú službu, ktorá dáta o faktúre bezpečne prevezme a vloží do systému SAP. Používateľ má následne možnosť spustiť report, ktorý naskenované faktúry zobrazí pre porovnanie voči objednávke, sledovanie histórie, triedenie, filtrovanie, zakladanie predbežného dokladu a podobne. V tomto náhľade má užívateľ okrem zobrazenia detailov o faktúre možnosť aj zobrazenú faktúru priamo zaúčtovať do FI alebo má možnosť vystaviť predbežný doklad, ku ktorému sa priradí patričný DMS záznam so skenom faktúry. Údaje o všetkých krokoch sú uchovávané v logoch pre prípad auditu obsahu a procesu, pre každý jeden zaevidovaný doklad.

Výhody a výsledky:

 • Rýchlejšia evidencia došlých faktúr
 • Užívateľ venuje svoj pracovný čas odbornejším činnostiam ako prepisovanie textov a čísiel
 • Automatická kontrola na verejné registre, napr.:
  • overenie platnosti IČ DPH
  • kontrola insolvencie
  • kontrola bankových spojení
 • Kontrola duplicity dokladov
 • Prehľadná evidencia stavov spracovania
 • Definícia oprávnení pre jednotlivé ktory spracovania dokladu
 • Možnosť spracovania papierových dokladov aj elektronických súborov obsahujúcich faktúry

Autorom štúdie je

Eduard Baraniak
Eduard Baraniak
IT je oblasť môjho záujmu od detstva. Počas svojho pracovného života som mal možnosť prejsť takmer každou pozíciou v oblasti IT – ako programátor, konzultant, analytik, architekt, tímový manažér, projektový manažér atď. Preto sa aktívne zapájam do celého procesu poskytovania našich riešení.

Podobné štúdie

Konzultácia zdarma s naším odborníkom

IT konzultant Robert Turanský

Robert Turanský

Head of Business Development

V BRAIN:IT veríme, že zmena je jedinou konštantou. Rozvoj technológií vnímame ako príležitosť na transformáciu a úspech. Náš tím spája skúsenosti a vášeň, aby vám pomohol uspieť na vašej ceste digitálnej transformácie.

Ak máte záujem o využitie plného inovačného potenciálu vašej spoločnosti, už nehľadajte. Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, čo pre vás môžeme urobiť.