DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA

Získajte konkurenčnú výhodu pomocou digitálnej transformácie vytvorenej tak, aby vyhovovala vašim obchodným cieľom a výzvam. Náš skúsený a certifikovaný tím s vami bude spolupracovať na návrhu, vývoji a implementácii úplne vlastného riešenia, ktoré vám pomôže posunúť sa vpred.

Kontaktujte našich expertovKontaktujte našich expertov
What is a digital transformation

Čo je digitálna transformácia?

Najjednoduchším príkladom je prevod papierovej dokumentácie alebo lokálneho uloženého dokumentu programu Excel do informačného systému. Nové riešenie zvyšuje efektivitu práce a dáta je možné ľahko transformovať do znalostí a získať tak konkurenčnú výhodu. Digitálna transformácia transformuje obchodné aktivity, procesy, produkty a modely s cieľom využiť príležitosti digitálnych technológií.

Hlavným cieľom je zvýšiť efektivitu, riadiť riziká alebo objavovať nové príležitosti na speňaženie. Digitálna transformácia robí veci novým (digitálnym) spôsobom.
Naceniť projekt

Hlavné výhody digitálnej transformácie

Spoločnosť

Flexibilná reakcia na zmeny trhu, vyššia návratnosť investícií, udržanie konkurenčnej výhody.

Výroba

Automatizované procesy, optimalizácia nákladov, zvýšenie kvality výrobkov a služieb, digitálne riadenie prostredníctvom webovej / mobilnej aplikácie, lepšie prideľovanie produkčného tovaru.

Predaje

Predajný a partnerský portál, automatizovaná podpora predaja, jednoduchšie prihlásenie, meranie experimentov, reakcia na zmenu trhu v reálnom čase.

Zákaznícky servis

Vernostné mobilné aplikácie, starostlivosť prostredníctvom webového portálu alebo mobilnej aplikácie, priateľský ku generácii C, správa znalostí a centrálne údaje o zákazníkoch, rýchlejšie časy podpory, vylepšená kvalita podpory.

Kontrola a financie

Efektívne využitie zdrojov, nižšie náklady na zamestnancov, aktuálny počet v reálnom čase, zníženie investícií, vyššia návratnosť investícií.

Ľudské zdroje

Cielený marketing kandidátov, sledovateľnosť talentov, hodnotenie, kompetencie, rotácia práce a optimalizácia, CRM pre zainteresované strany so všetkými údajmi.

Digitálna transformácie a integrácie

Digitálna transformácia vám poskytuje softvérové riešenia, ktoré možno ľahko integrovať. Táto príležitosť ponúka úplne nový priestor na prispôsobenie údajov celému pracovnému procesu, aby vyhovoval vašim obchodným požiadavkám a získal silnú pozíciu na trhu.

Zistiť viac
Digital transformation and integration

Ako digitalizovať organizáciu

Vo všeobecnosti, poznáme tri spôsoby, ako digitalizovať organizáciu.

1. Evolúcia

V počiatočných fázach existujú menšie riziká, ale celý proces je veľmi dlhý.

2. Revolúcia

V krátkom čase zmeňte celú organizáciu. Proces digitálnej transformácie je rýchly, ale vytvára riziká v každej oblasti organizácie.

3. Digitálna jednotka

Vytvorenie samostatných jednotiek v organizácii, ktoré prechádzajú digitálnou transformáciou postupne a implementujú jednotlivé riešenia. Príkladom môže byť digitalizácia jedného oddelenia v spoločnosti alebo vytvorenie samostatného tímu v oddelení.

Čo je najlepšie pre vašu spoločnosť?

Každý z týchto variantov je možné použiť vo vašej spoločnosti. Najlepšie riešenie vo vašom prípade závisí od rôznych aspektov procesov a veľkosti vašej organizácie. Vytvorenie stratégie a identifikácia rizík je veľmi dôležité skôr, ako začnete digitalizovať svoju organizáciu.

Konzultácia zdarma s naším odborníkom

  Prípadové štúdie

  HR portal and evaulations

  HR portál a hodnotenia

  28. januára 2021

  Internet in troubles-04

  Internet v problémoch

  28. januára 2021

  Digital transformation of supplier request

  Digitálna transformácia komunikácie s dodávateľom

  28. januára 2021

  Virtual assistant “Chat Bot”

  Virtuálny asistent Chatbot

  28. januára 2021

  Object comparison and talent exams

  Porovnanie objektov a talentové skúšky

  28. januára 2021

  Digital Transformation of projects metadata in eGovernment

  Digitálna transformácia projektov s metadátami v eGovernmente

  28. januára 2021

  Monitoring with Artificial Intelligence

  Monitorovanie pomocou umelej inteligencie

  28. januára 2021

  Analysis of people movement in stores or businesses-16

  Analýza pohybu ľudí v obchodoch alebo podnikoch

  28. januára 2021

  Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.