LOKÁCIA

,,Neexistuje cudzia krajina. Je to práve cestovateľ, kto je cudzí.”

— Robert Louis Stevenson

Naplánujte si hovorNaplánujte si hovorNaceniť projektNaceniť projekt
Location
Brain IT
Office Žilina

Budova VÚD, Veľký diel 3323
010 08 Žilina, Slovensko

Office Bratislava

Jarošova OC, s.r.o.,
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

IČO: 52577465
DIČ: 2121068763
VAT: SK2121068763

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.