TOGAF ŠKOLENIE

kariera

Čo ponúkame

TOGAF® je medzinárodne uznávaný rámec pre budovanie a strategické riadenie podnikovej architektúry (enterprise architecture) s využitím „best practices“. Používa sa po celom svete vrátane Slovenskej republiky. TOGAF® prepája všetky domény podnikovej architektúry – business procesy, aplikácie, dáta a technológie. Navyše hovorí „čo“ riešiť, „ako“ to dosiahnuť a aké výstupy (deliverables) generovať.

Pre TOGAF® kľúčová metóda ADM – Architecture Development Method zahŕňa procesy:

 • plánovanie projektov na tvorbu, vývoj a realizáciu podnikovej architektúry
 • riadenie a ovládanie realizačných projektov a zmien z pohľadu Business / ICT architektúry.

Rámec TOGAF® ďalej dáva k dispozícii techniky, postupy a nástroje pre:

 • prípravu prostredia podnikovej architektúry podniku
 • evidenciu, použitie a údržbu architektúrneho materiálu podrobnejšie popisujúceho organizáciu.

Pre koho je TOGAF

 • ICT, business, enterprise, solution analytici a architekti
 • projektoví manažéri
 • špecialisti nákupu
 • corporate legal / risk management špecialisti
 • strategický a vrcholový manažment.

Vstupné požiadavky pre kurz a certifikáciu TOGAF:

 • základný prehľad v architektúre (ICT, business, security) / quality assurance / projektovom riadení / prevádzke služieb
 • pokročilá znalosť angličtiny – školiace materiály a certifikačné skúšky sú v anglickom jazyku
 • plná koncentrácia a pozornosť v priebehu školenia, ochota k interakcii pri preberaní látky, proaktívny prístup, spolupráca
 • zodpovedná časová investícia do príprav a samostatných cvičení zadaných lektorom

Certifikácia TOGAF

Certifikačné skúšky TOGAF sú písomné a skladajú sa v angličtine.

Základná úroveň certifikácie – Level 1 TOGAF 9 Foundation overuje, či kandidát:

 • má znalosť terminológie, štruktúry a základných pojmov TOGAF 9
 • chápe základné princípy Enterprise Architecture a štandardu TOGAF.

Cieľom učenia na tejto úrovni je znalosť a porozumenie. Skúška trvá hodinu, má formát multiple choice testu so 40 otázkami. Pre zloženie skúšky je nutné mať aspoň 55% odpovedí správne.

 

Pokročilá úroveň certifikácie – Level 2 TOGAF 9 Certified overuje, či je kandidát schopný aplikovať a analyzovať poznatky TOGAF v praxi.

Cieľom učenia na tejto úrovni je primárne uplatňovanie a analýza. Skúška Certified má 2 časti, pričom držitelia certifikátu TOGAF L1 Foundation sú oslobodení od 1. časti skúšky Certified.

Skúška Certified trvá 90 minút, Má 8 otázok postavených na scenári, ktorý je potrebné vyriešiť pomocou TOGAF. Pre zloženie skúšky je nutné získať aspoň 24 bodov zo 40 možných (teda 60%).

 

Absolventi nami ponúkaných školení maju výnimočne vysokú úspešnosť na skúškach – 98,5% na úrovni TOGAF® L1 Foundation a 97% na úrovni TOGAF® L2 Certified.

 

Kto vedie nami ponúkané kurzy TOGAF?

Kurzy TOGAF, ktoré ponúkame, realizuje náš obchodný partner – akreditované školiace centrum The Open Group. Školenia vedú skúsení českí lektori s dlhoročnou praxou v odbore, ktorí sú držiteľmi certifikácií TOGAF® Foundation / Certified. Certifikačné skúšky (v rozhraní IBT Prometric®) účastníci skladajú pod dohľadom certifikovaného proctora The Open Group.

Kontaktujte školiteľa pre podrobnejšie informácie

Michal Papučík

Školiteľ

Od malička ma zaujímalo, ako veci fungujú, hardvér a softvér boli iba prvou zastávkou v IT sektore, ktorý sa rýchlo doplnil počítačovými sieťami. Vďaka svojej zvedavosti som mohol prejsť mnohými pozíciami v IT sektore od IT vývojára cez projektového manažéra a ďalšie. Dnes pracujem v spoločnosti so zdravou firemnou kultúrou, kde všetci spoločne pracujeme na našej spoločnej vízii. Nechajte nás pomôcť s tou vašou.

  Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.