SERVISNÉ SLUŽBY

Zvýšte dostupnosť služieb a znížte prevádzkové náklady. Poskytujeme správu a služby technickej podpory a údržby IT systémov.

Naceniť projektNaceniť projekt
Support services
Operation Systems Management

Správa operačných systémov

Každý IT projekt potrebuje  bezvýpadkové fungovanie. To zahŕňa chod operačných systémov platformy Linux/Unix a Windows. My poskytujeme konzultácie a podporu pre pokročilejšie požiadavky. S nami udržíte systémy v dobrej kondícii a bez zbytočných starostí!

Naplánujte si hovor

Správa virtualizácie

Naši experti nainštalujú kompletnú infraštruktúru pre virtualizáciu. Pripravia hardvér pre virtualizáciu a nakonfigurujú virtuálne stroje vrátane vytvorenia používateľských kont a riadeným prístupom k úložisku.

Kontaktujte našich expertov
Virtualization Management
Company Enviroment design ITIL-CSI

Návrh firemného prostredia ITIL-CSI

Naša spoločnosť dlhodobo spolupracuje na požiadavkách zákazníkov návrhu služieb a pomáha na neustálom zlepšovaní dodávaných služieb aj vďaka metodike ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Skúsenosti, ktoré sme rokmi nadobudli, hovoria o tom, že sa nesnažíme zmeniť všetky procesy hneď, ale postupnými zmenami a sledovaním kľúčových ukazovateľov výkonnosti (Key Performance Indicators, skr. KPI). Vďaka dobre definovaným KPI vieme kvantifikovať celkovú výkonnosť podniku vo vzťahu k príslušnemu globálnemu cieľu či kritickému faktoru úspechu (Critical Success Factors, skr. CSF).

Vytvorenie konfiguračného manuálu firmy ITIL-CMDB

Keďže IT infraštruktúra sa stáva zložitejšou, zvyšuje sa dôležitosť sledovania a porozumenia informácií v rámci IT prostredia. Využívanie CMDB (Configuration Management Database) je najlepšou praxou pre IT lídrov, ktorí potrebujú identifikovať a overiť každú zložku svojej infraštruktúry, aby ju lepšie spravovali a zlepšovali.

Manual of the Company
Advantages and disadvantages of CMDB

Výhody a nevýhody CMDB

CMDB ponúka centralizovaný pohľad na IT dáta. To poskytuje IT manažérom lepšiu kontrolu na infraštruktúrou. Užívateľ CMDB môže vizualizovať jednotlivé komponenty IT infraštruktúry, ako aj zálohovať zariadenia alebo aplikácie bežiace na serveri, čo ho robí menej zložitým, predchádza chybám v správe a zvyšuje bezpečnosť.

Naceniť projekt

Vnútropodnikový monitoring, cloud

Podstatou monitorovania IT je jednoduchosť, ktorou je možné zabezpečiť, aby vaše IT vybavenie bolo k dispozícii a bezproblémovo fungovalo. Ponúkame komplexné riešenie nezávisle na platforme alebo aplikácii.

Kontaktujte nás
In-house monitoring and cloud

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.