AUDIT KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Pravidelný audit kybernetickej bezpečnosti je nevyhnutný pre ochranu vašej siete a informačného systému.

Kontaktujte našich expertovKontaktujte našich expertov
Digital signature
What we offer

Audit kybernetickej bezpečnosti

Audit sa týka prevádzkovateľov základnej služby. Naši certifikovaní audítori sa zamerajú na hľadanie prvkov oslabujúcich bezpečnosť siete a informačného systému, s cieľom predchádzať kybernetickým incidentom. Bezpečnostné opatrenia vášho informačného systému a siete budú posudzované v súlade so zákonnými požiadavkami a osobitnými predpismi. Líšia sa v závislosti od kategórie, do ktorej spadá základná služba. 

Čo je základná služba?

Základná služba je registrovaná v zozname základných služieb na stránke Národného bezpečnostného úradu. Závisí od siete a informačného systému a je to služba z oblasti / týkajúca sa:

 • bankovníctva, digitálnej infraštruktúry, pošty a iné, 
 • kritickej infraštruktúry,
 • verejnej správy.

Čo je kybernetický incident?

Ide o akúkoľvek udalosť, ktorá narušením bezpečnosti siete a informačných systémov, porušením záväznej metodiky alebo bezpečnostnej politiky, negatívne ovplyvní kybernetickú bezpečnosť. Následok takejto udalosti :

 • Obmedzí dostupnosť základnej služby alebo digitálnej služby, prípadne ju úplne zastaví,

 • Naruší integritu systému, zničí alebo spôsobí stratu dôvernosti údajov alebo informácií,

 • Vysoká pravdepodobnosť kompromitácie činností základnej služby alebo digitálnej služby.

Predíďte nepríjemným situáciám, únikom dát či strate dôležitých údajov. Vyhnite sa narušeniu bezpečnosti, ktoré by ohrozilo informačný systém a cenné dáta. Kontaktujte našich certifikovaných audítorov kybernetickej bezpečnosti a informujte sa o audite kybernetickej bezpečnosti už dnes. 

What an electronic signature ensures

Konzultácia zdarma s naším odborníkom

Martin Berzak

Martin Berzák

Certifikovaný audítor podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti

Programovanie ma bavilo už od základnej školy, keď som začal zbierať prvé skúsenosti. Postupom času som sa zdokonalil, zdokonalil svoje programátorské schopnosti a rozhodol som sa ich študovať a začať kariéru v IT sektore. Počas svojej kariéry som mal možnosť vyskúšať takmer všetky pozície, od začínajúceho junior vývojára až po výkonné pozície, ktoré momentálne zastávam v dvoch spoločnostiach.

  Prípadové štúdie

  HR portal and evaulations

  HR portál a hodnotenia

  28. januára 2021

  Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.